Politika zaštite osobnih podataka u Helping hands d.o.o.

Helping hands d.o.o., Krešićeva 32, Zagreb (dalje: Helping hands) ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR. Helping hands obrađuje osobne podatke u duhu s propisanim privacy by design-default načelima.

U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe Tifona i partnera koji nam pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).

Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u Helping handsu molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke. Svaka promjena politike privatnosti Helping hands biti će objavljena na ovoj mrežnoj stranici.

Svi Vaši osobni podaci koje Helping hands prikupi putem Internet stranice na kojoj se nalazi ova Izjava i korištenjem drugih oblika elektronske komunikacije koji sadrže / upućuju na ovu Izjavu prikupljaju se, obrađuju i čuvaju u skladu sa uvjetima ove Izjave i važećih propisa Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka. Pristupanjem ili korištenjem ove Internet stranice potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da ste suglasni sa obradom osobnih podataka obuhvaćenih ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka.

Način prikupljanja osobnih podataka
Helping hands je ovlašten prikupljati osobne podatke korisnika ove Stranice pomoću kojih se može utvrditi njihov identitet (primjerice, ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa i sl.) na načina ako takve osobne podatke sami korisnici Stranice dobrovoljno daju. Pri tome Helping hands može osobne podatke prikupljene na ovaj način dalje obrađivati i čuvati u objedinjenom.

Pravo izbora
Pravo je svakog korisnika Stranice da izabere način na koji će koristiti ovu Stranicu. Korisnik može posjetiti Stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka uz pomoć kojih se može odrediti njezin / njegov identitet, na način da ne ispunjava nikakve obrasce ili polja sa osobnim podacima i da ne koristi dostupne individualizirane uslužne servise. Ako korisnik Stranice odluči dati svoje osobne podatke, ima pravo uvida i ispravljanja tih podataka u svako doba.

Zaštitne mjere
Helping hands koristi tehnološke i sigurnosne mjere, pravila i ostale postupke radi zaštite osobnih podataka korisnika ove Stranice od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Radi osiguranja zaštite tajnosti podataka o korisnicima Stranice, Helping hands koristi industrijske standardne zaštitne mjere, primjerice firewall i zaštita lozinkom. Ipak, korisnik se dužan pobrinuti da je i računalo koje koristi sigurno i zaštićeno od zlonamjernog software-a kao što su trojanci, računalni virusi i crvi. Korisnik Stranice je svjestan da bez adekvatnih mjera sigurnosti (primjerice, sigurna konfiguracija Internet preglednika, ažurirani antivirusni programi, osobni firewall programi, nekorištenje programa iz sumnjivih izvora) postoji rizik da podaci i lozinke koje koristi radi sprečavanja pristupa osobnim podacima, mogu biti otkriveni neovlaštenim trećim osobama.

Korištenje i prijenos osobnih podataka
Sve osobne podatke prikupljene putem ove Stranice Tehnoguma d.o.o. može razmjenjivati sa sljedećim korisnicima:
1. sa subjektima unutar Helping hands grupe i ugovornim partnerima: u svim takvim slučajevima, primjenjivati će se pravila o zaštiti osobnih podataka Helping handsa.
2. sa trećim osobama koje Helping hands angažira radi obavljanja usluga u ime Helping handsa. U svim takvim slučajevima Helping hands će zadržati kontrolu nad i odgovornost za korištenje odnosnih informacija, a ostale korisnike obvezati na pridržavanje ove.
Helping hands može osobne podatke prikupljene putem ove Stranice dati trećim osobama na korištenje i u sljedeće svrhe:
1.u vezi sa edukacijom i zapošljavanjem osobe koja daje osobne podatke na obradu
2.odgovarajući na zahtjeve tijela državne vlasti ili kada se takvo korištenje nalaže temeljem zakona, sudskih naloga ili vladinih odluka, ili

Korištenjem ove Stranice korisnik daje pristanak za postupanje s osobnim podacima na naprijed navedeni način. Zabrana korištenja u svrhe direktnog marketinga: Bez Vaše izričite suglasnosti, Helping hands neće prodavati ili na drugi način omogućiti korištenje osobnih podataka prikupljenih putem ove Stranice trećim osobama u svrhe njihova vlastitog direktnog marketinga.

Zaštita maloljetnika
Ova Stranica je namijenjena odraslima. Helping hands ne prikuplja osobne podatke o maloljetnicima (definirani kao osobe mlađe od 18 godina) bez prethodnog, provjerljivog pristanka njezina / njegova zakonskog zastupnika. Odnosni zakonski zastupnik ima pravo, na vlastiti zahtjev, pregledati podatke koje je dao maloljetnik i / ili zahtijevati brisanje takvih podataka. Dodatne informacije o zaštiti osobnih podataka Ako na ovoj Stranici budu sadržane određene odredbe koje se odnose na zaštitu osobnih podataka koje se razlikuju od onih sadržanih u ovoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka, odnosne dodatne odredbe će se prikazati na stranici na kojoj će korisnik upisivati svoje osobne podatke.

Promjene i ažuriranje
Helping hands će redovito ažurirati ovu Izjavu o zaštiti osobnih podataka. Sve izmjene i dopune ove Izjave biti će objavljene ovdje. Neprekinuto korištenje Stranice, nakon primitka obavijesti o promjeni Izjave o zaštiti osobnih podataka, smatrati će se Vašom suglasnosti sa promijenjenom Izjavom.