Pravila privatnosti

VODITELJ OBRADE: Liparus d.o.o., Hrvatskog Proljeća 32, 10040 Zagreb, Tel: 097 626 2733, E-mail: liparus.posao@gmail.com

1. Podatci o službeniku za zaštitu podataka

Tel: 097 626 2733, E-mail: mateja@helping-hands-zagreb.eu

2. Prikupljanje I obrada osobnih podataka

Liparus d.o.o. je vlasnik web stranice Grupe Ruke Pomoći: https://www.helping-hands-zagreb.eu/ (u nastavku Grupa Ruke Pomoći). Izradili smo ova Pravila privatnosti jer provodimo mjere zaštite osobnih podataka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i te mjere su detaljno opisane u nastavku. Kreiranjem Pravila privatnosti Grupa Ruke Pomoći brine o privatnosti svojih korisnika. Molimo da ovu Politiku privatnosti pročitate pažljivo kako bi se informirali o načinima kako Grupa Ruke Pomoći skuplja, obrađuje, štiti ili na bilo koji drugi način koristi Vaše podatke.

Prilikom posjete našoj web stranici Grupa Ruke Pomoći ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste dali privolu za njihovo korištenje.

3. Korištenje osobnih podataka

Grupa Ruke Pomoći koristi samo one osobne podatke koji su potrebni za izvršavanje naših usluga i koje ste nam dobrovoljno dali na raspolaganje. Podatci koji Vas osobno identificiraju uključuju Vaše ima, adresu e-pošte i druge podatke povezane sa Vašim identitetom te moraju biti točni i potpuni sukladno svrsi za koju se obrađuju. Naše usluge nisu namijenjene osobama mlađim od 18 godina, a za podatke koje prikupljamo ne možemo biti sigurni da se odnose na osobe ispod navedene dobne granice te da li je ispoštovan uvjet istinitosti ispunjenih podataka.

Ukoliko se registrirate ispunjavanjem našeg prijavnog formulara na web stranici Grupe Ruke Pomoći morat ćete unijeti Vaše osobne podatke koji su vidljivi u tom formularu, isključivo se koriste u svrhe navedene u ovom tekstu te se trajno čuvaju dok ne zatražite brisanje istih. Dokle god se podatci čuvaju omogućavaju Grupi Ruke Pomoći da učinkovito odgovori na Vaše ponovljene ili povezane prijave to jest upite.

4. Vaše odgovornosti

Vi ste odgovorni za preciznost, točnost i potpunost podataka koje navedete putem našeg prijavnog formulara. Ni u kojem slučaju nismo odgovorni za bilo kakvu moguću vrstu štete koja je proizašla iz činjenice da ste nam dali netočne ili nepotpune osobne podatke ili nas niste obavijestili o promjeni Vaših osobnih podataka.

5. Koja su vaša prava u vezi obrade osobnih podataka

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na našoj stranici https://www.helping-hands-zagreb.eu/.

Vaša prava su:

5.1. Pravo na pristup osobnim informacijama

Imate pravo na pristup svojim osobnim podatcima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podatci biti pohranjeni. Pristup osobnim podatcima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

5.2. Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podatci nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev putem e-pošte.

Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

5.3. Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

  • Vaši osobni podatci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili
  • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji
  • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka
  • ako su osobni podatci nezakonito obrađeni

5.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

  • osporavate njihovu točnost
  • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
  • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka

5.5. Pravo na prenosivost podataka

6. Korištenje kolačića (cookies)

Na službenim internetskim stranicama https://www.helping-hands-zagreb.eu NE koriste se kolačići (cookies - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj).

7. Davanje na korištenje osobnih podataka

U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. Primjerice nekada je potrebno poduzimanje zajedničkih nadzornih aktivnosti nadzornih tijela država članica. Dakle, Vaši podatci prosljeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

Vaši osobni podatci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

8. Veza sa drugim web stranicama

Ova Politika privatnosti odnosi se na našu web stranicu te može sadržavati veze prema drugim web stranicama na koje se ne odnosi ova Politika privatnosti.

9. Sigurnost osobnih podataka

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

10. Kontakt informacije

Sva pitanja koja imate vezana uz ovu Politiku privatnosti možete postaviti to jest obratiti nam se na neki od kontakata koji su dostupni na našij stranici: https://www.helping-hands-zagreb.eu/

11. Vaša privola

Korištenjem ove web stranice dajete privolu ovoj našoj Politici privatnosti.

11. Promjene politike privatnosti

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama bit ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

chevron-downmenu-circle